Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. wzrosło o 3,4% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach nie zmieniło się w ujęciu rocznym, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 9,9% i wyniosło 3.805,28 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,3% m/m i wyniosło 5.506,1 tys. osób, podał GUS.

Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews uważało, że wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,4-0,9% r/r w styczniu, przy średniej na poziomie 0,60% (wobec 0,3-proc. wzrostu r/r w grudniu ub.r.).

Ekonomiści ci spodziewali się, że wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 2,3-3,8% r/r, przy średniej na poziomie 3,12% r/r (wobec 2,7-proc. wzrostu w grudniu).

GUS podał wcześniej, że w całym 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,9% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 1,0% r/r.