Białoruś od dziś - 20 lutego - wprowadza ograniczenia na wwóz i tranzyt wieprzowiny z Polski. Powodem ma być wykrycie w naszym kraju ogniska afrykańskiego pomoru świń.

Państwowa agencja prasowa Biełta, powołując się na departament weterynarii Ministerstwa Rolnictwa Białorusi, poinformowała, że czasowe embargo dotyczy żywych świń, wieprzowiny w tym również dziczyzny . Ograniczenia obowiązują również produktów wytworzonych ze skóry, szczeciny, trofeów myśliwskich, a także pasz i dodatków do nich roślinnego i zwierzęcego pochodzenia które nie zostały poddane termicznej obróbce.

Przy czym pasze i dodatki paszowe wyprodukowane do 19 lutego będą mogły być wwiezione na Białoruś. Departament weterynarii Ministerstwa Rolnictwa Białorusi zwrócił uwagę na konieczność niedopuszczenia wwozu z Polski produktów wieprzowych i dziczyzny oraz innych zakazanych produktów w bagażu ręcznym co w praktyce oznacza ściślejsze kontrole na przejściach granicznych.

W ubiegłym roku Polska była największym eksporterem wieprzowiny na Białoruś. W miesiącach styczeń - listopad sprzedała jej na 79 milionów dolarów.