Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. wzrosło o 4,0% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,3% i wyniosło 3.856,56 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach nie zmieniło się w ujęciu miesięcznym i wyniosło 5.508,2 tys. osób, podał GUS.

Piętnastu analityków ankietowanych przez ISBnews uważało, że wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,1-0,5% r/r w lutym, przy średniej na poziomie 0,18% (wobec braku zmian r/r w styczniu br.).

Ekonomiści ci spodziewali się, że wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 2,8-4,2% r/r, przy średniej na poziomie 3,33% r/r (wobec 3,4-proc. wzrostu w styczniu).