Standard & Poor's Ratings Services podtrzymał długo- i krótkoterminowy rating suwerenny Polski dla długu w walutach obcych na poziomach A/A-2 oraz dla długu w walucie lokalnej na poziomach odpowiednio: A/A-1, podała agencja w komunikacie. Perspektywa ratingów jest stabilna.

"Wsparciem dla ratingu Polski jest silna i coraz bardziej otwarta, konkurencyjna gospodarka. Szacujemy PKN per capita na nieco ponad 14 tys. USD w 2014 r. Polska gospodarka odnosi korzyści z płynnego kursu złotego i rozległych krajowych rynków kapitałowych, które pozwalają rządowi finansować się w lokalnej walucie i z długimi terminami zapadalności" - czytamy w komunikacie.

Choć agencja spodziewa się, że wdrożone ostatnio zmiany w systemie emerytalnym oraz niedawna rekonstrukcja rządu wprowadzą nieco "politycznej niepewności" i zmienności przed zaplanowanymi na 2015 r. wyborami parlamentarnymi, nie uważa tych wydarzeń za znaczące odejście od polityki gospodarczej, która doprowadziła do powstania stabilnego otoczenia makroekonomicznego.