Agencja ratingowa Standard & Poor's otwiera nowy oddział w Polsce. Biuro w Warszawie będzie centralą S&P na region Europy Środkowo-Wschodniej, koordynującą działania i strategię firmy na rynkach kapitałowych regionu, podała agencja w komunikacie.

Dyrektorem regionalnym na obszar Europy Środkowej i Wschodniej oraz dyrektorem zarządzającym polskiego przedstawicielstwa został Marcin Petrykowski.

„Naszym celem jest wspieranie rozwoju płynnych i efektywnych rynków kapitałowych w regionie poprzez łączenie uczestników rynków lokalnych z gospodarką globalną i wzmacnianie transparentności dla inwestorów. Na siedzibę centrali S&P w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wybraliśmy Polskę ze względu na jej strategiczne położenie, rosnące umiędzynarodowienie biznesu oraz rozwijający się rynek papierów dłużnych" - powiedział Petrykowski, cytowany komunikacie.

Petrykowski dodał, że w perspektywie najbliższych 4 lat S&P spodziewa się stabilnego wzrostu PKB Polski do poziomu od 2,5% do 3% rocznie. "W naszej ocenie, w dłuższym horyzoncie czasowym Polska nadal będzie przyciągać zagranicznych inwestorów, szczególnie ze względu na fakt, że jej dynamicznie rosnący krajowy i zagraniczny rynek finansowania dłużnego jest najbardziej rozwinięty w Europie Środkowo-Wschodniej" - czytamy dalej.

Standard & Poor's posiada obecnie 12 biur w regionie EMEA - Europa, Afryka i Bliski Wschód,w tym w Londynie, Paryżu, Frankfurcie, Sztokholmie, Mediolanie, Madrycie, Warszawie, Moskwie, Istambule, Tel Awiwie, Johannesburgu i Dubaju. W regionie tym pracuje około 450 analityków pokrywając ratingami ponad 2,5 tys. emitentów.