Wzrost gospodarczy przyspieszy w tym roku do 2,8% i do ok. 3,5% w 2015 r. wobec najniższego poziomu od czterech lat odnotowanego w ub.r. (1,6%), prognozuje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR).

"Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2014 roku wyniesie w Polsce 2,8%, co oznacza, że będzie ono wyraźnie wyższe niż w roku ubiegłym. Według prognozy IBnGR, w kolejnych kwartałach bieżącego roku wzrost gospodarczy będzie przyspieszał, ale różnice między kwartałami będą niewielkie - w pierwszym kwartale PKB wzrośnie o 2,6%, a w czwartym o 3,0%. W roku 2015 prognozowane jest dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego, który wynieść może 3,5%" - czytamy w raporcie IBnGR.

Według prognozy Instytutu, wzrost PKB w II kw. 2014 r. wyniesie 2,7%, a w III kw. - 2,9%.

"Tempo wzrostu popytu krajowego w 2014 roku wyniesie 2,9%, co oznacza, że odwróci się trwająca dwa lata tendencja spadkowa. Według prognozy Instytutu, spożycie indywidualne wzrośnie w tym czasie o 2,5%, natomiast wartość nakładów brutto na środki trwałe zwiększy się o 4,7%. Wzrost inwestycji wynikał będzie przede wszystkim ze zwiększenie nakładów na odnowienie majątku trwałego w sektorze przedsiębiorstw. Zaległości inwestycyjne w firmach stają się już bowiem coraz poważniejsze" - czytamy dalej.

Drugim czynnikiem wspierającym inwestycje będzie napływ nowych środków europejskich na finansowanie projektów infrastrukturalnych, podał też IBnGR.

"W roku 2015 popyt krajowy wzrośnie o 3,3% zarówno za sprawą rosnącego spożycia indywidualnego (o 3,3%), jak i rosnących nakładów inwestycyjnych (o 5,5%). Wkład popytu krajowego w tworzenie PKB będzie w latach 2014-2015 znacznie większy niż miało to miejsce w roku 2013" - prognozuje Instytut.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w całym 2013 roku tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 1,6%. Jak podkreśla IBnGR, było to najniższe tempo wzrostu gospodarczego od czterech lat. Takie samo roczne tempo wzrostu odnotowano bowiem wcześniej w 2009 roku.

Według oceny Instytutu, PKB w IV kw. 2013 roku wzrósł o 2,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Tempo wzrostu gospodarczego osiągnęło tym samym poziom najwyższy od pierwszego kwartału 2012 roku, kiedy to wyniosło ono 3,5%. Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB wyniosło 0,9% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Poniżej wybrane prognozy IBnGR na l. 2014-2015