Indeks ESCAPE opisuje całościowo rozwój kraju w aspekcie gospodarczym, społecznym, technologicznym, politycznym i środowiskowym. Określa zdolność danego kraju do ucieczki z pułapki średnich dochodów w przypadku gospodarek wschodzących oraz ucieczki od stagnacji po kryzysie finansowym dla gospodarek rozwiniętych.

"Polska po raz kolejny znalazła się pośród 42 największych gospodarek świata analizowanych przez PwC pod kątem jakości wzrostu gospodarczego - czyli po pierwsze tego, czy wzrost ten jest trwały, a po drugie czy wpływa pozytywnie na jakość życia obywateli" - powiedział starszy ekonomista PwC Mateusz Walewski, cytowany w komunikacie.

Walewski wyjaśnił, że z pułapką średnich dochodów mamy do czynienia wtedy, gdy poziom rozwoju gospodarczego danego kraju osiąga fazę plateau i ostateczną stagnację przed zakwalifikowaniem się do grupy państw wysokorozwiniętych. Według niego, taka sytuacja może się pojawić, gdy w gospodarkach wschodzących rosną wynagrodzenia i następuje spadek konkurencyjności kosztowej czyli w efekcie nie jest możliwe ani konkurowanie z rozwiniętymi gospodarkami w zakresie innowacyjności i wysokich kwalifikacji, ani w zakresie taniej produkcji z gospodarkami o niskich dochodach.

W zestawieniu ESCAPE czołówkę zdominowały kraje europejskie: Szwecja (1. miejsce), Szwajcaria (2. miejsce), Holandia (4. miejsce), Finlandia (5. miejsce) i Dania (6. miejsce). Poza Europą dobre wyniki osiągnął Singapur (3. miejsce), a coraz lepsze pozycje w indeksie mają także takie kraje jak Australia, która awansowała z 13. miejsca w 2000 roku na 7. w 2012 roku, czy Chile, przenosząc się na 16. miejsce w 2012 roku z 21. zajmowanego dwa lata wcześniej.

"Polska, Rumunia i Rosja wykazują w ostatnich latach szczególnie silny wzrost. Aby przejść do klubu zaawansowanych gospodarek w naszym zestawieniu, nie wystarczy po prostu dobrze radzić sobie według tradycyjnych wskaźników ekonomicznych takich jak wzrost PKB czy inflacja. Wskaźnik ESCAPE obejmuje znacznie szerszy zakres parametrów - m.in. jakość systemu zdrowia i edukacji, zaawansowanie technologii komunikacyjnych czy efektywne i stabilne otoczenie prawne - przekładających się z jednej strony na jakość życia, a z drugiej na długoterminowy wzrost gospodarczy" - podkreślił Walewski.

Wskaźnik ESCAPE uwzględnia szereg krajów, wskaźników i okresów, wykorzystując dane na poziomie krajowym z oficjalnych źródeł takich jak Bank Światowy i MFW. Wskaźnik obejmuje 42 największe gospodarki świata, co stanowi około 85% światowego PKB w 2012 roku.