Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 10,1% w grudniu wobec 10,2% w listopadzie( a także w październiku i we wrześniu), podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1.756 tys. w grudniu wobec 1.771 tys. w listopadzie.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w grudniu 10,7%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec grudnia 13,4%.