Podkreślają przy tym, że wskaźnik rynku pracy, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, od jesieni ubiegłego roku wykazuje tendencję do spadku. Tym samym pojawiają się warunki sprzyjające zmniejszeniu liczby bezrobotnych.
Z analiz BIEC wynika poza tym, że w grudniu 2013 roku odnotowano znaczący wzrost liczby osób wyrejestrowanych z rejestrów bezrobocia z tytułu podjęcia zatrudnienia.

Pracę znalazło ponad 25 tysięcy osób więcej niż w miesiącu poprzednim. Była to jedna z największych skokowych zmian od 2004 roku.