Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki zależnej Polimeksu Mostostalu - Modułowe Systemy Specjalistyczne, podała spółka.

„Wniosek został przez sąd oddalony z uwagi na fakt, że majątek spółki zależnej jest obciążony w takim stopniu, że pozostały majątek spółki zależnej, stosownie do przeprowadzonej analizy stanu faktycznego oraz wartości majątku przez sąd, nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, w związku z czym, zasadnym było oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej" – czytamy w komunikacie. Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.