Polimex-Mostostal poinformował naruszeniu umowy z bankami oraz obligatariuszami dotyczącej warunków finansowania spółki. Najistotniejszym skutkiem wystąpienia naruszenia jest możliwość wypowiedzenia umowy przez większość wierzycieli.

"Naruszenia umowy polegały na: niepozyskaniu w terminie do 28 lutego 2014 r. wpływu gotówkowego w kwocie określonej umową z tytułu przeprowadzenia procesu sprzedaży nieruchomości i udziałów w spółkach zależnych; braku pełnego wdrożenia w terminie do 28 lutego 2014 r. systemu i kluczowych procedur audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, kosztorysowania i ofertowania" - czytamy w komunikacie.

Spółka informuje, że zwróciła się do wierzycieli z wnioskiem o uchylenie w/w naruszeń wskazując jednocześnie nowe terminy wykonania w/w zobowiązań.

"Najistotniejszym skutkiem wystąpienia przedmiotowych przypadków naruszenia umowy jest możliwość wypowiedzenia Umowy przez Wierzycieli Większościowych" - podsumowano w raporcie.

W połowie października Polimex-Mostostal podpisał z Pekao SA., PKO BP, Bankiem Ochrony Środowiska, BZ WBK i Bankiem Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 144 mln zł wstępne, wiążące porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej spółki, w tym w sprawie zmian do Umowy ZOZF niezbędnych do wdrożenia drugiego etapu restrukturyzacji.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.