Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce spowolniło w 2013 r. i wyniosło ok. 1,5% (wobec 1,9% w 2012 r.), wynika z szacunków ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews.

Czternastu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewa się, że wzrost PKB w 2013 roku wyniósł średnio 1,46% (prognozy wahają się od 1,4% do 1,5%).

W projekcie tegorocznego budżetu zapisano, że wzrost PKB wyniesie w 2013 r. 1,5%. Projekcja Narodowego Banku Polskiego (NBP) mówi o 1,3% wzrostu (wobec 1,9% w 2012 r.), z kolei prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez NBP w grudniu wśród 22 analityków, zakłada wzrost na poziomie 1,4% w 2013 r.

Według ankietowanych analityków, w tym roku wzrost gospodarczy przyspieszy do 3,0%.

GUS podawał wcześniej, że w okresie I-III kw. 2013 r. PKB zwiększył się o 1,1% r/r.

GUS opublikuje wstępne dane o PKB za 2013 r. (w tym dane o wartości dodanej brutto, popycie krajowym, nakładach brutto na środki trwałe oraz spożyciu ogółem i indywidualnym) w czwartek, o godz. 10:00.