"Według wstępnego szacunku produkt krajowy  brutto  (PKB) w 2013  r. był realnie wyższy o  1,6% w porównaniu z  2012  r. (w cenach stałych roku poprzedniego). W  2012  r. w porównaniu z  2011  r. wzrost PKB wyniósł 1,9%. Do  wzrostu  PKB  przyczynił  się  głównie  pozytywny  wpływ  eksportu  netto  i  krajowego  popytu konsumpcyjnego, przy bliskim neutralnemu wpływie popytu inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie.

Czternastu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewało się, że wzrost PKB w 2013 roku wyniósł średnio 1,46% (prognozy wahają się od 1,4% do 1,5%).

W projekcie tegorocznego budżetu zapisano, że wzrost PKB wyniesie w 2013 r. 1,5%. Projekcja Narodowego Banku Polskiego (NBP) mówi o 1,3% wzrostu (wobec 1,9% w 2012 r.), z kolei prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez NBP w grudniu wśród 22 analityków, zakłada wzrost na poziomie 1,4% w 2013 r.