Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w grudniu ub.r. o 6,6% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 9,7%.

Dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu na 8,1-13,5% przy średniej w wysokości 10,46% wzrostu (wobec wzrostu o 2,9% r/r w listopadzie).

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2012 r. i o 0,4% niższym w porównaniu z listopadem 2013 r."- głosi komunikat.

W okresie styczeń-grudzień 2013 r. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 2,2% r/r.