Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec grudnia ub.r. 13,4% wobec 13,2% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W grudniu 2012 roku stopa ta wyniosła także 13,4%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia wyniosła 2.157,9 tys., czyli była wyższa o 2,0% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 1,0%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 13,4%.

W projekcie tegorocznego budżetu zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2013 i 2014 roku. Ostatnio jednak premier Donald Tusk mówił, że liczy, iż stopa bezrobocia może spaść do poniżej 13,0% w grudniu 2014 r.