Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2013 r. wzrosło o 1,4% m/m i wyniosło 853.060,1 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od początku roku zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 7,5%.

Stanowiło to ok. 203,1 mld euro lub ok. 276,6 mld USD, podał resort w komunikacie.

"Zmiana zadłużenia w listopadzie 2013 r. była przede wszystkim związana ze zmianą stanu na rachunkach budżetowych (wzrost o 12,6 mld zł). Wzrost długu od końca 2012 r. był głównie spowodowany finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w wysokości 55,4 mld zł - przede wszystkim deficytu budżetu państwa, który po 11 miesiącach 2013 r. wyniósł 38,5 mld zł"- czytamy w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec listopada 595,06 mld zł i wzrosło o 1,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca i wzrosło o 9,6% od końca 2012 r.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 258,00 mld zł, czyli było o 0,9% wyższe niż miesiąc wcześniej i o 2,8% wyższe licząc od końca 2012 r.

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w listopadzie, co oznacza spadek o 6,11 mld zł licząc od końca 2012 r., zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 574,95 mld zł i wzrosło o 1,5% m/m (i o 10,6% od początku roku).