Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2013 r. wzrosło o 2,7% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 0,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 8,3% i wyniosło 4.221,50 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,2% m/m i wyniosło 5.491,0 tys. osób, podał GUS.

W całym 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,9% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejszyło się o 1,0% r/r, podał też GUS.

Prognozy dziesięciu analityków ankietowanych przez ISBnews dotyczące zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw mówiły o 0,3-0,4% wzrostu r/r przy średniej na poziomie 0,33% wzrostu (wobec 0,1-proc. wzrostu r/r w listopadzie ub.r.).

Ekonomiści ci spodziewali się, że wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 2,7-3,3% r/r, przy średniej na poziomie 2,99% r/r (wobec 3,1-proc. wzrostu w listopadzie).