Premier Tusk oczarowuje Polaków coraz bardziej. Tym razem proponuje nam niesamowite bogactwo. Statystyczne
Propozycja podziału funduszy europejskich / Dziennik Gazeta Prawna
W 2022 r., czyli po zakończeniu tej perspektywy finansowej, Polska z całą pewnością będzie w grupie dwudziestu najbogatszych państw świata – zapewnia premier. Donald Tusk precyzował, że chodzi o bogactwo liczone wielkością PKB. Awans cywilizacyjny ma się dokonać za sprawą unijnych pieniędzy. A konkretnie 82,5 mld euro. Za ich właściwe wydanie odpowiada wicepremier Elżbieta Bieńkowska. Jak podkreśla premier, ze środkami krajowymi, które musimy wnieść jako wkład własny, daje to ponad 500 mld zł na inwestycje.
Priorytetami rządu na kolejne siedem lat są rozwój infrastruktury komunikacyjnej – drogowej i kolejowej, wzmocnienie przedsiębiorczości, wzrost nakładów prywatnych na prace badawczo-rozwojowe oraz walka z ubóstwem. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła zaproponowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podział środków z nowej perspektywy finansowej.
Choć jednym z priorytetów jest dokończenie budowy infrastruktury drogowej i kolejowej, nie wiadomo, ile dokładnie rząd zamierza na ten cel przeznaczyć. Podobnie jeśli chodzi o niekonwencjonalne źródła energii. 1,5 mln Polaków ma zostać wyciągniętych ze strefy ubóstwa. Jak i za ile? Nie wiadomo. Premier poinformował za to np., że 25 mld zł będzie na rewitalizację miast. Dodatkowe 8 mld zł ma zostać przeznaczone tylko dla średniej wielkości byłych ośrodków wojewódzkich.
● 115 mld zł wyniesie budżet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Z poszczególnych programów operacyjnych to na niego rząd zamierza przeznaczyć najwięcej. Z niego będą finansowane inwestycje na drogi i kolej, poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, rozwój odnawialnych źródeł energii.
● 35,9 mld euro na Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Pieniądze w całości są dla przedsiębiorców na inwestycje w innowacje. Nie będzie już dotacji na zakup technologii za granicą, co było standardem w poprzedniej. Uczelnie nie będą otrzymywały wsparcia na infrastrukturę. Celem rządu jest, by do 2022 r. na prace badawczo-rozwojowe przeznaczane było 2 proc. PKB (obecnie jest to ok. 0,8 proc.), a połowę inwestycji finansowały firmy prywatne (obecnie głównie rząd i instytucje państwowe).
● 18 mld zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie osób młodych – do 24. roku życia (zakładanie biznesu). Zmieni się system finansowania szkoleń. Kierunki zajęć uzupełniających kompetencje będą zamawiać przedsiębiorcy.
● 9 mld zł przekroczy budżet Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Z niego finansowane będą inwestycje w szerokopasmowy internet. Po 2020 r. dostęp do niego ma mieć 100 proc. Polaków.
● 8,8 mld zł na Program Operacyjny Polska Wschodnia
Ma wyrównać poziomy życia mieszkańców tych regionów z bogatszymi.
● 3 mld zł na Program Operacyjny Pomoc Techniczna
To pieniądze na zapewnienie sprawnego wdrażania polityki spójności.
● 31 mld zł przekroczy budżet 16 regionalnych programów
Proponowany podział zaakceptować musi Komisja Europejska.