Pieniądze są, ale wielu przedsiębiorców skarży się, że nie tak łatwo z nich korzystać. Chodzi o różnego typu środki z programów wsparcia dla biznesu - między
innymi fundusze unijne, ale także pieniądze krajowe - na przykład różnego typu granty, albo zachęty podatkowe.

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski uważa, że być może przeszkodą jest słaba komunikacja. Zwraca także uwagę, że w Polsce jest bardzo dużo małych i średnich firm, które mogą nie mieć zaplecza, by odpowiednio przygotować się do wykorzystania różnego rodzaju form wsparcia. Dochodzi do tego jeszcze ogromna biurokracja w naszym kraju. Malinowski zaznacza, że do odrzucenia wniosku często wystarczy jakiś drobny błąd. Część przedsiębiorców gubi się w gąszczu przepisów, zdarza się też, że nie wie o istniejących od dawna możliwościach.

Szef prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman przypomina na przykład, że polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na takie samo wsparcie, jak ci z innych krajów.

Dodaje poza tym, że w Specjalnych Strefach Ekonomicznych mogą inwestować także krajowy biznes.