Wyższy wzrost gospodarczy o dwa procent - to postanowienie przyjęte podczas spotkania ministrów finansów grupy G20. Szczyt odbywał się w Sydney w Australii.

Finansowi liderzy 20 największych gospodarek świata postanowili podnieść wzrost gospodarczy tak, by łącznie kraje te wygenerowały dodatkowe dwa biliony dolarów w ciągu pięciu lat. Tempo wzrostu PKB ma być wyższe o dwa procent od obecnie prognozowanego; ma też przybyć kilkadziesiąt milionów nowych miejsc pracy.

To ogólne założenie, teraz każdy z krajów członkowskich ma opracować szczegółowy plan, który zostanie przedstawiony podczas kolejnego szczytu w australijskim Brisbane w listopadzie. Innym omawianym tematem były podatki międzynarodowych firm; zdaniem uczestników szczytu, przepisy trzeba zaostrzyć tak, by największym trudniej było unikać płacenia podatków. Pod lupą znaleźli się tacy giganci biznesu jak Amazon, Apple, Google czy Starbucks.