Dariusz Rosati mówił, że projekt jest oszczędny i zarazem odpowiedzialny finansowo. Zapewni finansowanie funkcji państwa w tym wypełnianie ważnych celów społecznych. Zapewnił, że będzie służyć realizacji wybranych priorytetów, przywracaniu stabilności finansów publicznych i poprawie kondycji gospodarczej Polski.

Komisja sejmowa zarekomendowała przyjęcie projektu. Przyjęła 18 poprawek do rządowego projektu. To między innymi zmniejszenie wydatków jednostek pozarządowych. Dotyczy to między innymi Sądu Najwyższego, Kancelarii Prezydenta, NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nie wydane na urzędy pieniądze mają trafić między innymi na rezerwę celową na finansowanie Muzeum Historii Żydów Polskich, na gospodarkę wodną oraz na wsparcie zadań województw. Więcej pieniędzy dostanie też Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych oraz straż pożarna.

Komisja przesunęła też między innymi wydatki na drogi krajowe na rzecz finansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody zwiększono o 70 mln złotych poprzez zwiększenie dochodów z dywidendy, ale nie zwiększono wydatków.
Budżet zakłada między innymi jednorazową nadwyżkę finansów publicznych w związku z nacjonalizacją oszczędności emerytów zgromadzonych w OFE. Obliczony według metodologii unijnej dług publiczny w 2014 roku wzrośnie około 49 mld złotych i wyniesie 49,9 procent PKB.