W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,7% i wyniosło 3.834,17 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,1% m/m i wyniosło 5.500,1 tys. osób, podał GUS.

Jedenastu analityków ankietowanych przez ISBnews przewidywało, że wynagrodzenia w tym sektorze w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 2,2-2,9% r/r, przy średniej na poziomie 2,71% r/r (wobec 3,6-proc. wzrostu we wrześniu).

Według nich, spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,2-0,3% r/r przy średniej na poziomie 0,21% (wobec 0,3-proc. spadku r/r we wrześniu br.).