Komisarz Lewandowski przypomniał, że negocjacje były bardzo trudne. Według niego dzięki naciskowi Parlamentu Europejskiego budżet na najbliższe lata został znacznie ulepszony. Będzie bardziej przejrzysty i lepiej przystosowany do potrzeb. Kryzys spowodował, że przyjmowane ramy finansowe są o 40 miliardów euro mniejsze od poprzednich. Komisarz Lewandowski zapewnił jednak, że ta kwota zostanie zrekompensowana przez większą elastyczność wydatków. Czyli, jeśli pieniądze nie zostaną wydane w jednym roku, przejdą na kolejny i nie będą musiały być zwrócone do budżetów państw płatników netto.

Podczas debaty posłowie podkreślali konieczność zmiany sposobu finansowania unijnego budżetu. Chodzi o pozyskiwanie oraz korzystanie z zasobów własnych i odchodzenie od składek państw członkowskich. Przedstawiciel Rady Vytauas Leskevicius poinformował, że jeszcze w tym roku powstanie grupa wysokiego szczebla do spraw zasobów własnych. Jej pierwsze spotkanie zaplanowano na 18 i 19 grudnia.