Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 1,9% r/r w III kw. 2013 r. wobec 0,8% wzrostu w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim (eksperymentalnym) szacunku tych danych.

"W III kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,7%" - głosi komunikat.

Jedenastu analityków uwzględnionych w zestawieniu ISBnews spodziewało się, że wzrost PKB w III kw. 2013 roku wyniósł średnio 1,69% (prognozy wahają się od 1,3% do 1,9%).

Ministerstwo Gospodarki szacowało, że wzrost PKB w III kw. wyniósł ok. 1,7% r/r, a Ministerstwo Finansów - ok. 2,0%.

W poszczególnych kwartałach ub.r. wzrost PKB wyglądał następująco: I kw. - 3,5% r/r, II kw. - 2,4% r/r, III kw. - 1,3% r/r, IV kw. - 0,7% r/r.

GUS opublikował dziś szybki (eksperymentalny) szacunek PKB za III kw., natomiast kolejny szacunek PKB za ten okres zostanie podany 29 listopada podczas konferencji prasowej.