Resort dyplomacji odniósł się w ten sposób do artykułu "Rzeczpospolitej", która napisała, że planowany zakaz inwestowania otwartych funduszy emerytalnych w zagraniczne obligacje wzbudza zastrzeżenia MSZ, gdyż może łamać unijne przepisy.

W oświadczeniu MSZ czytamy, że zakaz inwestowania otwartych funduszy emerytalnych w obligacje innych państw członkowskich UE mógłby być zgodny z prawem Wspólnoty. Jego wprowadzenie wymaga jednak głębszego uzasadnienia, gdyż ogranicza jedną z podstawowych swobód rynku wewnętrznego - swobodę przepływu kapitału - napisał MSZ. Według ministerstwa, całkowity zakaz reklamy może byc sprzeczny z prawem UE.

MSZ podkreśla, że jest to opinia ekspercka, a nie stanowisko ministerstwa. Nie jest więc ona wiążąca dla rządu.