Ponad 77 procent polskiej żywności trafia do krajów Unii Europejskiej. Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz podkreśla, że żywność z Polski trafia nie tylko do zachodniej Europy, ale także na południe, szczególnie do Czech. Mimo złej prasy, jaką miała tam kilka miesięcy temu, między styczniem a sierpniem eksport polskich towarów rolno-spożywczych do tego kraju wyniósł o prawie 739 milionów euro i był o 6,7 procent wyższy niż rok wcześniej.

Renata Juszkiewicz uważa przy tym, że polski przemysł spożywczy powinien mieć większe wsparcie promocyjne. 

Od stycznia do sierpnia tego roku wartość sprzedaży artykułów rolno-spożywczych za granicę wyniosła ogółem 12,6 miliardów euro i wzrosła o 12,7 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku.

W całym ubiegłym roku wartość eksportu żywności wyniosła 17,5 miliardów euro. Udział tego sektora w wartości wszystkich eksportowanych towarów wyniósł ponad 12,3 procent.