"Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC podjęła następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej:

  1. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu zostanie obniżona o 25 punktów bazowych, do poziomu 0,25%, poczynając od operacji rozliczanej 13 listopada 2013 r.
  2. Stopa kredytu w banku centralnym zostanie z dniem 13 listopada 2013 r. obniżona o 25 punktów bazowych, do poziomu 0,75%.
  3. Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostanie na niezmienionym poziomie 0,00%" - głosi komunikat.

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 czasu środkowoeuropejskiego, podano także.