O 25 punktów bazowych Europejski Bank Centralny obniżył stopę procentową. W strefie euro wynosi ona obecnie 0,25 procent. Zdaniem prezesa NBP Marka Belki obniżka ta nie będzie miała wielkiego wpływu na polski system finansowy.

Prezes polskiego banku centralnego zaznaczył, że najważniejszą konsekwencją posunięcia Europejskiego Banku Centralnego będzie osłabienie euro. Marek Belka uważą, że obniżka stóp procentowy przez EBC nie zdestabilizuje polskich finansów. Nie powinna też, jego zdaniem, znacząco wpłynąć na poprawę stanu gospodarki eurolandu.

Analitycy i ekonomiści byli podzieleni w sprawie decyzji Europejskiego Banku Centralnego, ale większość spodziewała się pozostawienia stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Reklama

Wczoraj decyzję o utrzymaniu stóp procentowych podjęła Rada Polityki Pieniężnej. W Polsce najważniejsza stopa wynosi obecnie 2,5 procent.