Polska Poczta rozstrzygnęła przetarg o wartości 48 mln zł na maszyny rozdzielcze do sortowania przesyłek listowych standardowych. Dostawca - firma Siemens - do przełomu 2014/2015 ma zainstalować i uruchomić maszyny oraz przeszkolić personel, poinformowała Poczta w komunikacie.

Inwestycja związana jest z realizacją strategii Poczty Polskiej, której kluczowym elementem jest poprawa jakości usług i obsługi klientów. Szacowany poziom inwestycji Poczty na najbliższe lata to 1,3 mld zł.

Poczta podała, że nowy park maszynowy przyczyni się do poprawy terminowości i bezpieczeństwa obrotu pocztowego.

Dotychczas maszyny rozdzielcze funkcjonowały w węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych (WER) w Krakowie, Łodzi, Komornikach i Warszawie. Nowe maszyny zostaną zainstalowane we Wrocławiu, Pruszczu Gdańskim, Zabrzu (2 maszyny), Lisim Ogonie k/Bydgoszczy oraz w Warszawie (3 maszyny). Będą one miały możliwość sortowania przesyłek jednocześnie na 192 kierunki. Dotychczas funkcjonujące mogły je sortować jedynie na 52 kierunki.

„Inwestycja jest związana z jednym ze strategicznych priorytetów spółki, którym jest poprawa jakości usług i obsługi klienta, która mierzona jest m.in. wskaźnikami terminowości. Do najważniejszych zalicza się właśnie unowocześnianie węzłów ekspedecyjno-rozdzielczych. Poprawa terminowości przebiegu przesyłek w Poczcie Polskiej możliwa jest dzięki udoskonalaniu zaplecza logistycznego. Firma dokonuje szeregu inwestycji w infrastrukturę oraz zmian na poziomie logistycznym, które już dziś przynoszą wymierne korzyści" – podano w komunikacie.

Do najważniejszych inwestycji zalicza się unowocześnianie węzłów, poprawę terminowości doręczeń listów i paczek pocztowych oraz efektywności ekonomicznej.

Jak wynika z raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zbadał szybkość działania Poczty Polskiej w 2012 r., spółka poprawiła wskaźniki terminowości we wszystkich kategoriach przesyłek. W przypadku paczek ekonomicznych terminowość bliska jest 100%.