Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Trwa pierwsze czytanie projektu przyszłorocznego budżetu. Debatę zaplanowano na 8 godzin.

Projekt budżetu zakłada, że deficyt w 2014 roku ma nie przekraczać 47,7 miliarda złotych. Dochody państwa mają wynieść przeszło 276,9 miliarda złotych, a wydatki nie będą wyższe niż 324,6 miliarda. Gospodarka ma odbudowywać się po kryzysie - rząd prognozuje, że PKB w przyszłym roku wzrośnie o 2,5 procent. Inflacja w przyszłym roku ma osiągnąć poziom 2,4 procent, a w kolejnych trzech latach - po 2,5 procent.

Posłowie rozpatrzą też projekt ustawy okołobudżetowej. Przewiduje on między innymi 15-procenotowy wzrost akcyzy na alkohol i 5-procentowy na papierosy. W 2014 roku ma wynagrodzenia w sferze budżetowej nadal będą zamrożone.

Na początku posiedzenia posłowie uzupełnili skład Krajowej Rady Sądownictwa. Nowym członkiem tego gremium został poseł PO Witold Pahl. Zastąpił on Krzysztofa Kwiatkowskiego, którego wybrano na prezesa Najwyższej Izby Kontroli.