Blisko 48 mld złotych deficytu, blisko 280 mld dochodów i 325 mld wydatków. Minister finansów przedstawił w Sejmie projekt budżetu na przyszły rok. Jacek Rostowski zapowiedział, że bilans państwa w 2014 roku wypełnia jeszcze nie uchwaloną nową regułę wydatkową. Ma ona zastąpić dotychczasowe ograniczenia w zadłużaniu się państwa. Jacek Rostowski podkreślił, że obejmie ona całość finansów publicznych i będzie rozwiązaniem stałym.

Minister finansów podkreślił, że obok nowej reguły wydatkowej, budżet zawiera skutki również jeszcze nie uchwalonych zmian w OFE, przewidujących przejęcie przez państwo składek zgromadzonych przez fundusze i zainwestowanych w obligacje państwowe. Projekt reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych ma trafić do Sejmu w pierwszej połowie listopada. Jacek Rostowski przekonywał, że reforma zapewni bezpieczeństwo emerytur, da możliwość wyboru ubezpieczonym oraz zmniejszy koszty obsługi długu publicznego.

Obie zmiany - w regule budżetowej i emeryturach - zapewniają bezpieczeństwo i stabilność finansów publicznych - zapewnił Rostowski.