Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2013 rok. Nowelizacja była konieczna, bowiem założenia ustawy budżetowej, które przyjęto w 2012 roku okazały się zbyt optymistyczne.

Główne zmiany w ustawie budżetowej dotyczą zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu państwa. Zwiększono też maksymalny deficyt budżetowy do poziomu 51,6 miliarda złotych.

W komunikacie Kancelarii Prezydenta napisano, że jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Komorowski ze zrozumieniem przyjął konieczność tegorocznych oszczędności w wydatkach na obronność. Bronisław Komorowski wyraził też, że jest to decyzja jednorazowa i ograniczone jedynie do tego roku.