Kolejny krok Łotwy na drodze do strefy euro. Od dziś ceny wszystkich towarów i usług muszą tam być podawane w dwóch walutach: narodowej i europejskiej. Do strefy euro kraj ten ma wejść 1 stycznia przyszłego roku.

Podwójne ceny, które będą obowiązywać w sklepach do 30 czerwca 2014 r., mają łatwiej oswoić Łotyszów z nową walutą. Ceny będą przeliczanie po oficjalnym kursie wymiany euro ustalonym przez Brukselę. Badania opinii publicznej na Łotwie ujawniają obawy, że wprowadzenie euro pociągnie za sobą poważny wzrost cen.

Łotwa, przyjmując europejską walutę, stanie się drugą po Estonii byłą republiką radziecką, która zdecydowała się na taki krok. Sąsiednia Estonia zrezygnowała z narodowej waluty na początku 2011 roku.

Reklama