Komisja Europejska zatwierdziła formalnie plan restrukturyzacji Banco Comercial Português (BCP), który zakłada m.in. sprzedaż aktywów w Grecji i Rumunii oraz pozostawienie w grupie kluczowych spółek - w Angoli i Mozambiku oraz dochodowego Millennium Banku w Polsce, wynika z komunikatu prasowego BCP.

Bank podkreślił strategiczne znaczenie swoich operacji w Angoli oraz Mozambiku, które są największym kontrybutorem do wyników portugalskiej grupy. Plan zakłada natomiast sprzedaż banku w Rumunii oraz zbycie udziałów w greckim banku Piraeus.

"Bank Millennium w Polsce także jest zaliczany do kluczowych aktywów i nie jesteśmy zobowiązani do jego sprzedaży, chyba że wartość obligacji zamiennych, które powinny być spłacone do grudnia 2016 roku przekroczy 700 mln euro" - podano w komunikacie.

Kilka dni temu BCP zawarł porozumienie z Komisją Europejską i portugalskim nadzorem finansowym, które zakłada restrukturyzację banku, redukcje kosztowe i zwiększenie zyskowności, w tym wzrost zwrotu z kapitałów (ROE) do poziomu minimum 10% oraz poprawę wskaźnika koszty do dochodów (C/I) do poziomu ok. 50% do 2016 r.

Bank musi także kontynuować optymalizację sieci oddziałów na rodzimym rynku oraz zmienić politykę kadrową tak, aby obniżyć koszty osobowe o 25% licząc od grudnia 2012 r. do grudnia 2015 r.

W 2012 r. BCP otrzymał 3 mld euro pomocy w formie obligacji zamiennych w ramach programu ratunkowego dla Portugalii wysokości 78 mld euro, sfinansowanego przez Unię Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W zamian za pomoc bank musi m.in. sprzedać część aktywów i przeprowadzić restrukturyzację.