"W sierpniu wskaźnik PMI pozostał powyżej neutralnego progu i wzrósł z poziomu 51.1 do 52.6, sygnalizując pierwszą poprawę warunków gospodarczych w sektorze miesiąc do miesiąca od października 2011 roku. Poprawa ta była również największą od lipca 2011 roku. Pozytywny wpływ na sierpniowy odczyt miały trzy główne komponenty wskaźnika PMI – nowe zamówienia, produkcja i poziom zatrudnienia" - podano w komunikacie.

Poprawa ta była również największą od lipca 2011 roku. Pozytywny wpływ na sierpniowy odczyt miały trzy główne komponenty wskaźnika PMI – nowe zamówienia, produkcja i poziom zatrudnienia, podkreśla Markit.

W sierpniu przyspieszyło tempo wzrostu liczby nowych zamówień i było ono najszybsze od marca 2011 roku. Analitycy zwracają uwagę, że wzmocnienie popytu przyszło zarówno z rynku krajowego, jak i eksportowego.

"W sierpniu większa liczba otrzymanych nowych zamówień wpłynęła na wzrost wielkości produkcji. Produkcja w sektorze wzrosła drugi miesiąc z rzędu, co nastąpiło po czternastomiesięcznym okresie spadków. Ponadto tempo wzrostu było najszybsze od dwudziestu ośmiu miesięcy" - czytamy dalej.

Liczba miejsc pracy w sektorze wzrosła po raz pierwszy od dwunastu miesięcy, aczkolwiek w słabym tempie, poinformowano także. 

Markit podkreśla też, że sierpniowe dane zasygnalizowały wyraźny wzrost aktywności zakupowej, co wspierało rosnące zapotrzebowania produkcyjne.

"Tempo wzrostu zakupów było najszybsze od marca 2011 roku, co jest zgodne z trendem dla nowych zamówień. Ilość magazynowanych środków produkcji spadła jednak w szybszym tempie, odzwierciedlając wzrost wielkości produkcji" - napisano w materiale.

Raport HSBC Polski Sektor Przemysłowy jest oparty na danych opracowanych na podstawie miesięcznych odpowiedzi na kwestionariusze przesyłane kadrze kierowniczej w ponad 200 firmach produkcyjnych.

Wskaźnik Managerów Logistyki (PMI) jest wskaźnikiem złożonym opierającym się na pięciu pojedynczych wskaźnikach posiadających następujące wagi: nowe zamówienia – 0.3, produkcja – 0.25, zatrudnienie – 0.2, prędkość dostaw – 0.15, zapasy pozycji zakupionych – 0.1. Wskaźnik prędkości dostaw wyprowadzony jest tak, iż porusza się w porównywalnym kierunku.