Poprawę koniunktury sygnalizuje 16% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17% (w lipcu odpowiednio 15% i 19%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu oceniany jest mniej negatywnie niż w lipcu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji są nieznacznie mniej pesymistyczne od zgłaszanych w lipcu. Odpowiednie prognozy są bardziej korzystne od formułowanych przed miesiącem" - głosi komunikat. 

Sytuacja finansowa oceniana jest nieco mniej negatywnie niż w lipcu, w najbliższych miesiącach można oczekiwać jej niewielkiej poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal spadać, podał GUS.

Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci urządzeń elektrycznych (plus 17 – wzrost o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 14 – spadek o 1 pkt proc.), wyrobów farmaceutycznych (plus 14 – wzrost o 5 pkt proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 14 – wzrost o 2 pkt proc.). Negatywnie koniunkturę oceniają producenci odzieży (minus 6 – spadek o 2 pkt proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca) oraz metali (minus 2 – wzrost o 9 pkt proc.), informuje też Urząd.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie wzrósł o 2 pkt do -13 pkt w sierpniu

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w sierpniu br. na poziomie minus 13, czyli poprawił się o 2 pkt wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 13% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26% (przed miesiącem odpowiednio 13% i 30%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w sierpniu nieco mniej pesymistycznie niż w lipcu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są nieco mniej negatywne od zgłaszanych przed miesiącem. Nieznacznie pogarszają się przewidywania dotyczące portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej, przy utrzymujących się niekorzystnych prognozach sytuacji finansowej" - głosi komunikat.

Badani przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w lipcu, podano także.

Przedsiębiorcy zgłaszają w sierpniu (podobnie jak przed rokiem) wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 75%.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł do -25,3 pkt w sierpniu

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł o 2,0 pkt m/m w lipcu br. i wyniósł -25,3 pkt, wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS. W porównaniu do sierpnia 2012 r. wartość BWUK jest wyższa o 2,8 pkt proc.

"Do wzrostu wartości wskaźnika przyczyniła się zwłaszcza poprawa ocen dotyczących dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 6,9 pkt proc.). Poprawiły się również oceny zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach (odpowiednio o 2,4 i 1,6 pkt proc.). Pogorszyły się natomiast przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 1,1 pkt proc.)." - głosi komunikat.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,6 pkt proc. w stosunku do lipca br. i wyniósł -31,8 pkt (wzrost o 4,0 pkt proc. r/r), podał GUS.

"Na wzrost poziomu wskaźnika wpłynęły przede wszystkim bardziej optymistyczne oceny dotyczące przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost odpowiednio o 2,1 i 1,1 pkt proc.)." - czytamy dalej w materiale.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W sierpniu 2013 r. przeprowadzono 1.520 wywiadów w okresie 5-13 bm. (w tym 175 wywiadów metodą CATI).

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym wzrósł o 1 pkt do -6 pkt w sierpniu

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w sierpniu br. na poziomie minus 6, czyli poprawił się o 1 pkt wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 14% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 20% (przed miesiącem odpowiednio 13% i 20%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest pesymistycznie, podobnie jak w lipcu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu lat. Bieżąca i przyszła sprzedaż oceniana jest mniej niekorzystnie niż w lipcu. Diagnozy i prognozy sytuacji finansowej są negatywne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem" - głosi komunikat.

Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie nieco wolniejszym niż przewidywano w lipcu.

Przedstawiciele wszystkich prezentowanych branż zgłaszają negatywne oceny koniunktury: artykuły gospodarstwa domowego ogółem (minus 14 - spadek o 7 pkt proc.), żywność (minus 10 - tak jak przed miesiącem), pojazdy samochodowe (minus 6 - wzrost o 1 pkt proc.) oraz włókno, odzież obuwie (minus 2 - spadek o 1 pkt proc.).

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w sierpniu na poziomie plus 4 (w lipcu 0).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 18% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 14% (przed miesiącem odpowiednio po 16%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W sierpniu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest pozytywnie i lepiej niż w lipcu oraz w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Odnotowywany jest dalszy wzrost bieżącej i przyszłej sprzedaży. Sytuacja finansowa jest oceniana mniej negatywnie niż miesiąc wcześniej i można oczekiwać, że w najbliższych trzech miesiącach nie zmieni się" - napisano w komunikacie.

Przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą rosnąć w tempie przewidywanym miesiąc wcześniej.