Wskaźnik ten odnotowywał spadki w ujęciu rocznym od sierpnia 2012 r. do marca 2013 r. (największy spadek - o 22,9% r/r - odnotowano w lutym br.), a następnie odnotowywał kolejne się spadki od maja br.

Wskaźnik nowe zamówienia w przemyśle służy ocenie przyszłej produkcji i pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi przemysłowe. Zamówienia w przemyśle określane są jako wartość kontraktów (bez VAT) wiążących producenta i stronę trzecią w zakresie dostarczania wyrobów i usług.