Amerykański FED to instytucja tożsama z  Narodowym Bankiem Polskim. Odpowiada za nadzór nad bankami, prowadzenie polityki pieniężnej, utrzymanie silnego systemu płatniczego i kontrolę nad ilością wyemitowanej gotówki. Obecny Szef FED-u, Ben Bernanke piastuje ten urząd od 2006 roku. 

Oczekuje się, że Bernanke zrezygnuje ze stanowiska pod koniec tego roku (wrzesień lub październik 2013), choć kadencja kończy mu się dopiero w styczniu 2014 r. To już pewnego rodzaju tradycja, gdyż 24 października 2005 roku prezydent  Bush wyznaczył Bernankego na szefa amerykańskiego banku centralnego także kilka miesięcy wcześniej. Wtedy ze stanowiska ustąpił Alan Greenspan.