Fitch podtrzymał też pułap ratingów Polski na poziomie AA- oraz krótkoterminowy rating IDR na poziomie F2.

Decyzję o podniesienie perspektywy ratingów do pozytywnych Fitch podjął w lutym br.

Przyczyny obniżenia perspektywy ratingu to: pogorszenie sytuacji odnośnie wysokości deficytu sektora rządowego i samorządowego Polski (4,2% PKB w 2013 r., tj. o 0,7 pkt proc., więcej niż agencja oczekiwała przedtem) oraz terminu, w którym zadłużenie tego sektora osiągnie najwyższy poziom (ok. 56% - w 2013-2014 r. zamiast spodziewanego wcześniej 2011 r.); kolejna przyczyna jest związana z czasowym zawieszeniem pierwszego progu ostrożnościowego w odniesieniu do długu sektora publicznego (liczonego wg polskiej metodologii).