W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 0,6% i wyniosło 3.830,07 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach nie zmieniło się m/m i wyniosło 5.489,5 tys. osób, podał GUS.

Analitycy ankietowani przez ISBnews uważali, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu zwiększyły się o 1,9-4,6% r/r, przy średniej na poziomie 3,0% r/r (wobec 1,4-proc. wzrostu w czerwcu). Według nich, spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,5-0,8% r/r przy średniej na poziomie 0,66% (wobec 0,8-proc. spadku r/r w czerwcu br