Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec lipca br. 13,1% wobec 13,2% miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W lipcu 2012 roku stopa ta wyniosła 12,3%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lipca br. wyniosła 2.093,1 tys., czyli była niższa o 0,8% niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 7,2%.

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia w lipcu spadła do 13,1%.

Ustawa budżetowa na ten rok przewiduje, że stopa bezrobocia na koniec 2013 r. wyniesie 13,0%, ale przedstawiciele rządu przyznają, że będzie znacznie wyższa.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w końcu lipca br. 236,3 tys. wobec 177,7 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

W lipcu 2012 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 212,8 tys. osób.