Czternastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu na 2,0-6,0% przy średniej w wysokości 4,86% wzrostu (wobec wzrostu o 3,0% r/r w czerwcu br.).

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z czerwcem br."- głosi komunikat.

W okresie styczeń-lipiec br. produkcja przemysłowa wzrosła o 0,5% r/r.