"Analitycy MG oczekują, że w sierpniu 2013 r. dynamika produkcji przemysłowej zbliży się do 3%. W całym zaś trzecim kwartale wyniesie około 5%" - napisał resort w komentarzu do danych GUS.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2013 r. była o 6,3% wyższa w ujęciu rocznym i o 1,5% wyższa niż w czerwcu 2013 r. Eksperci resortu oczekiwali wzrostu produkcji na poziomie 5,0% r/r.

Czternastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu na 2,0-6,0% przy średniej w wysokości 4,86% wzrostu (wobec wzrostu o 3,0% r/r w czerwcu br.).

Według ekonomistów bankowych, sierpień przyniesie przejściowe obniżenie wzrostu produkcji przemysłowej ze względu na mniejszą liczbą dni roboczych niż w analogicznym miesiącu ub.r.