Aby zwiększyć deficyt, konieczna była zmiana prawa. Przepisy uniemożliwiały dodatkowe zadłużanie państwa, jeśli wysokość długu publicznego przekracza 50 procent w relacji do PKB. Zdecydowano o zawieszeniu tego przepisu na potrzeby nowelizacji budżetu.

Rząd szuka oszczędności także w armii. Z powodu trudnej sytuacji finansowej w tym roku nie będzie obowiązywała zasada przeznaczania na potrzeby wojska 1,95 procent PKB.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano wzrost PKB o 2,2 procent i inflację na poziomie 2,7 procent. Obecnie ministerstwo finansów szacuje, że wzrost gospodarczy wyniesie półtora procent, a inflacja 1,6 procent.