W 16 województwach jest ponad 8 mld zł niewykorzystanych pieniędzy z UE. To więcej niż 12 proc. puli przyznanej regionom w tej perspektywie finansowej – wynika z raportu resortu rozwoju regionalnego.
Obecna perspektywa finansowa kończy się w tym roku, jednak faktycznie samorządy wojewódzkie mogą rozpisywać konkursy na projekty infrastrukturalne i wydawać przyznane im środki z UE do końca 2015 r. To by znaczyło, że jest jeszcze szansa na wykorzystanie tych 8 mld zł przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę. Tylko że na budowy pozostałyby zaledwie dwa sezony. Tymczasem z informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o stanie wdrażania regionalnych programów operacyjnych wynika, że znaczna część z zaplanowanych inwestycji zamknięta została w najwyżej 60 proc.
Regiony chciały np. wybudować 794 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, ale do końca lipca powstało ich 504 km. Brakuje 40 proc. Najbardziej opóźnione są województwa: dolnośląskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, które zrealizowały mniej niż połowę zamierzeń.