Na spotkaniu z samorządowcami w Olsztynie Bronisław Komorowski podkreślił, że środki z Unii Europejskiej powinny być wykorzystywane w taki sposób, aby wzrastała zamożność regionów. Dodał, że do samorządów należą decyzje, czy wydać środki unijne tak, aby zapewnić przyszłość swoim miastom i gminom, czy też stracić je na doraźne korzyści. Prezydent przypomniał, że w latach 2014-20 Polska po raz ostatni otrzyma unijne dotacje na inwestycje. To nasza szansa - powiedział Bronisław Komorowski.

Prezydent zwrócił uwagę, że unijne środki mogą przynieść szczególne korzyści Warmii i Mazurom - regionom, w których przeszłości zniszczone zostały historyczne struktury społeczne i gospodarcze. Podkreślił, że dotacje unijne przyczyniają się też do nadrobienia różnic w rozwoju poszczególnych części kraju.

Bronisław Komorowski otrzymał od samorządowców tytuł Przyjaciela Warmii i Mazur. Dziękując za wyróżnienie życzył warmińsko-mazurskim działaczom, aby rozwijali potencjał swej ziemi.