Resort podtrzymał też prognozę, według której w całym 2013 r. wzrost PKB wyniesie 1,5% (wobec 1,9% w 2012 r.).

Analitycy ministerstwa szacują także, że w I poł. 2013 r. spożycie ogółem zwiększyło się o 0,2% (na cały rok prognozują wzrost o 1,1% wobec 0,6% wzrostu w ub.r.), w tym spożycie indywidualne - o 0,4% (prognoza na 2013: +1,1% wobec +0,8% w 2012).

Według ich szacunków, nakłady brutto na środki trwałe spadły o 2,0% r/r w I półroczu (prognoza na 2013: -0,7% wobec -0,8% w 2012).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda wstępny szacunek PKB za II kw. br. w piątek, 30 sierpnia.