"Obniżka nastąpiła po informacji o znaczącym osłabieniu wyników operacyjnych w I poł. 2013 r., w tym dwucyfrowym spadku EBITDA oraz znaczącym obniżeniu wolnych przepływów gotówkowych" - czytamy w komunikacie.

Ze względu na słabnącą zyskowność i działalność operacyjną TPSA na bardzo konkurencyjnym rynku telefonii (mobilnej i stacjonarnej) w Polsce, S&P uznaje, że profil ryzyka telekomu znajduje się obecnie w dolnym paśmie kategorii "satysfakcjonujące", podała też agencja.