Telekomunikacja Polska (TPSA) złożyła wniosek o umorzenie postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez komornika, co wypełnia warunki porozumienia zawartego przez spółkę zależną MNI Telecom z TPSA, podało MNI w komunikacie. Oznacza to m.in. zwolnienie rachunku bankowego MNI Telecom i powrót relacji biznesowych pomiędzy TPSA a spółkami z Grupy MNI.

"Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że (...) powziął informację o złożeniu przez pełnomocnika Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie wniosku o umorzenie postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez komornika, co wypełnia warunki porozumienia zawartego przez spółkę zależną MNI Telecom (...) z TPSA" - głosi komunikat.

Porozumienie to miało skutkować umorzeniem postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez komornika, w tym na zwolnieniu rachunku bankowego MNI Telecom i powrotem relacji biznesowych pomiędzy TPSA a spółkami z Grupy MNI.

Obecnie MNI Telecom koncentruje się na "uregulowaniu relacji biznesowych pomiędzy MNI Telecom a dostawcami usług, uregulowaniu relacji z bankami finansującymi sektor telekomunikacyjny, w tym poszukiwaniu nowych źródeł finansowania rozwoju spółek z Grupy MNI oraz ponownym zaistnieniem MNI Telecom na rynkach, z których w wyniku powstałego sporu z TPSA, musiał zrezygnować", jak podano w materiale.

Jednocześnie zarząd MNI szacuje, że EBITDA dla sektora telekomunikacyjnego za rok 2013 oscylować będzie w granicach 34-37 mln. W przypadku odbudowania w końcówce roku 2013 relacji biznesowych i powrotu na zaniechane siłą rzeczy segmenty rynku, wskaźnik EBITDA powinien być na poziomie ok. 36-37 mln. Jest to zgodne z wcześniejszą prognozą dla Grupy MNI, która zakładała osiągnięcie za 2013 rok rentowności na poziomie nie mniej niż 38 mln EBITDA, podano również.

W ub.r. TPSA złożyła w sądzie pozew w przedmiocie zapłaty kwoty 58,86 mln zł wraz z odsetkami z tytułu "szkody wyrządzonej TPSA przez MNI Telecom czynem niedozwolonym".

W skład Grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. W 2012 r. MNI odnotowało 303 mln zł skonsolidowanych przychodów.