Telekomunikację Polską (TPSA) czekają 3 lata, w czasie których trzeba będzie podejmować "ostre działania", ale spółka jest przekonana, że po tym okresie stanie się silniejsza, sprawniejsza i znajdzie się w lepszej pozycji, by skorzystać na poprawie warunków rynkowych, uważa prezes TPSA Maciej Witucki.

"Przyszłość przyniesie wiele wyzwań, a czekają nas trzy lata, które będą wymagały ostrych działań, ale jesteśmy przekonani, że staniemy się silniejsi, sprawniejsi i znajdziemy się w lepszej pozycji, by skorzystać na odbiciu na rynku" - powiedział Witucki, cytowany w prezentacji wynikowej spółki.

Przyznał, że otoczenie biznesowe TPSA nadal stawia wysokie wymagania, o czym świadczy - według niego - konkurencja cenowa, zmienność na rynku oraz wysokie ceny za częstotliwości 1800 MHz.

"Jednakże zadowalające wyniki komercyjne w pierwszym półroczu potwierdzają skuteczność naszych dostosowań, ponieważ nowa strategia daje nam właściwe narzędzia i taktykę, aby toczyć tę rynkową bitwę" - skonkludował prezes.

TPSA podkreśla, że wyniki za I poł. 2013 r. były zgodne z jej planem, pomimo stawiającego duże wymagania otoczenia.

Skonsolidowane przychody TPSA w I poł. br. spadły o 8,6% r/r do 6.570 mln zł. Spółka spodziewa się ich dalszego spadku w 2013 r. ze względu na znaczące cięcia MTR/F2M oraz presję cenową. Później będą już pod mniejszym wpływem obniżek MTR.

Koszty utrzymania zmniejszyły się w I półr. br. o 2,8%, a program oszczędnościowy ma przynieść ich dalszą obniżkę w II półroczu, pomimo sezonowego wzrostu kosztów komercyjnych, podała spółka.

"Koszty będą stale zmniejszane, na co wpłynie redukcja zatrudnienia, przekształcenia biznesu oraz korzyści ze współdzielenia sieci, przy czym koszty komercyjne mają nie przekraczać ok. 20% przychodów" - podano w prezentacji.

TPSA podała też w materiale, że podtrzymuje cel, jakim jest osiągnięcie organicznych przepływów finansowych na poziomie ponad 800 mln zł w całym 2013 r. po tym, jak w I półr. wyniosły one 399 mln zł.

Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostał na poziomie 1,0x, tj. nie zmienił się wobec końca 2012 r., zaś wskaźnik net gearing spadł w tym czasie do 26% z 28%, czytamy także w prezentacji.

TPSA i zależny od niej PTK Centertel są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce pod marką Orange. TPSA dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA.